Remigijus Šimašius

neBlogas laisviems ir atsakingiems žmonėms

„Laisvas laikraštis“ piktybiškai domisi tik pamazgų pilstymu, o ne tiesos paieška

„Laisvas laikraštis“ (Straipsnis „Teisingumo ministras R.Šimašius piktybiškai nevykdo teismo sprendimo“) mane apkaltino, kad nevykdau teismo sprendimo, nes Teisingumo ministerija neregistruoja Antikorupcinės Konstitucinės partijos, neva dėl kažkokių politinių nesutarimų, įskaitant dėl nesutarimų su Liberalų Sąjūdžio partijos pirmininku Eligijumi Masiuliu.

Ta proga paprašiau atsakingų ministerijos darbuotojų paaiškinti situaciją. Ir turiu pasakyti, kad yra čia įdomių dalykų – kad ir ką bepasakytų prokurorai, bet atsisakyti leisti steigti partiją, kuri steigiama klastojant dokumentus, manau, yra pakankamai adekvatu.

Kam per daug skaityti viską – pažiūrėkite mano pabrauktas vietas.

„Vadovaujantis Politinių partijų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, politinių partijų Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą bei dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams patvirtina Teisingumo ministerija.

Teisingumo ministerija 2009 m. liepos 14 d. raštu, išnagrinėjusi 2009 m. birželio 12 d. pateiktus Antikorupcinės Konstitucinės partijos dokumentus, priėmė sprendimą atsisakyti patvirtinti steigiamos partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateikiamų duomenų tikrumą, nes Civilinio kodekso 2.142 straipsnio 3 dalyje ir Politinių partijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai nebuvo įvykdyti ir neatsirado šiuose įstatymuose nustatytos aplinkybės.

2009 m. rugpjūčio 10 d. antrą kartą Teisingumo ministerijai buvo pateikti Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigimo dokumentai. Sulyginus steigėjų įgaliojimų, pateiktų 2009 m. birželio 12 d. kopijas, kuriuose nebuvo nurodytos įgaliojimų sudarymo datos, su 2009 m. rugpjūčio 10 d. pateiktais steigėjų įgaliojimais, kuriuose jau nurodytos datos, buvo padaryta išvada, kad tai yra visiškai tie patys dokumentai, tačiau papildomai prirašytos datos. 2009 m. rugpjūčio 27 d. Teisingumo ministerija raštu kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl pranešimo apie galimus nusikalstamos veiklos pažymius. Tik 2010 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą nenustačiusi Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo pažymių.

2009 m. rugpjūčio 28 d. Teisingumo ministerija raštu atsisakė patvirtinti steigiamos Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateikiamų duomenų tikrumą, nes pakartotinai pateiktuose steigėjų įgaliojimuose duomenys neatitinka tikrovės, kadangi, Teisingumo ministerijos manymu, įgaliojimuose buvo prirašytos datos. Steigiamos partijos pirmininkas Justinas Burba Teisingumo ministerijos sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. sprendimas buvo paliktas nepakeistu ir šiuo sprendimu J. Burbos skundas buvo patenkintas iš dalies, t.y., buvo panaikintas Teisingumo ministerijos 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas, kuriuo atsisakyta patvirtinti steigiamos Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateiktų duomenų tikrumą.

Siekdama įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartį, Teisingumo ministerija peržiūrėjo turimus dokumentus ir nustatė trūkumus, dėl kurių vykdyti teismo sprendimą nėra galimybių, kadangi nuo dokumentų Teisingumo ministerijai pateikimo dienos pasikeitė esminės aplinkybės. Apie šiuos trūkumus Teisingumo ministerija 2011 m. liepos 28 d. raštu informavo J. Burbą, prašydama pateikti patikslintus dokumentus, tačiau šie trūkumai nėra pašalinti iki šiol (taip pat pareiškėjas buvo informuotas 2011 m. rugsėjo 1 d. raštu, 2011 m. rugsėjo 23 d. raštu, 2011 m. lapkričio 10 d. raštu).

2011 m. lapkričio 29 d. J. Burba 2011 m. rugsėjo 26 d. paštu atsiuntė JAR-1 užpildytą formą, kurioje nurodyti duomenys dalinai prieštarauja 2009 m. rugpjūčio 8 d. Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigiamojo suvažiavimo protokolui, nes valdymo organe nurodyti asmenys, kurie suvažiavimo metu į valdymo organus išrinkti nebuvo.

Vadovaujantis Politinių partijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, politinei partijai įsteigti būtina, kad steigėjai suvažiavime patvirtintų įstatus (statutą) ir išrinktų valdymo organus. Pagal Antikorupcinės konstitucinės partijos statutą partijos organai – Prezidiumas, Taryba ir Etikos komisija buvo suformuoti 2009 m. rugpjūčio 8 d. steigiamojo suvažiavimo metu. Tačiau dar vykstant teismo procesui Teisingumo ministerijoje gauti 131 narių prašymai išbraukti juos iš partijos narių sąrašų, tarp jų 2010 m. balandžio 14 d. ir 2010 m. kovo 18 d. gauti paskirtų į minėtus valdymo organus asmenų prašymai laikyti jų pareiškimus stoti į Antikorupcinę konstitucinę partiją negaliojančiais. Atsižvelgiant į tai, kad kitų partijos narių įstatymų nustatyta tvarka į valdymo organus nebuvo išrinkta, Prezidiumas, Taryba ir Etikos komisija laikomi nesuformuotais valdymo ir kitais organais ir išstojusių narių duomenys į registrą negali būti įtraukiami.

Be to, vykdydama teismo sprendimą, Teisingumo ministerija, pasinaudodama įteisinta Politinių partijų narių sąrašų informacine sistema, pagal J. Burbos pateiktus Teisingumo ministerijai duomenis rankiniu būdu sudarė elektroninį partijos narių sąrašą. Įkėlus sąrašą į informacinę sistemą ir patikrinus su Gyventojų registro duomenimis, paaiškėjo, kad steigiamos partijos sąrašą sudaro 1315 narių, iš jų 94 asmenys be asmens kodo arba su neteisingo formato asmens kodu (kai nurodytas nepilnas asmens kodas), 375 asmenys, kurie du kartus įtraukti į sąrašą arba su bloga asmens kodo struktūra (kai pagal Gyventojų registro duomenis tokio kodo nėra). Tokie duomenys privalo būti tikslinami, nes duomenys su klaidingais įrašais negali būti vertinami. Taip pat, kaip buvo minėta, Teisingumo ministerijoje gauti 131 narių prašymai išbraukti juos iš partijos narių sąrašų. Dėl šių aplinkybių 2011 m. spalio 27 d. Teisingumo ministerija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu atnaujinti procesą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi procesą atnaujinti atsisakė. Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija Antikorupcinės konstitucinės partijos pirmininko steigėjų sąrašo tikslinti neprašė.

Pažymėtina, kad pastaruoju metu į Teisingumo ministeriją telefonu kreipėsi ir daugiau asmenų, teiraudamiesi, kur kreiptis ir kokius veiksmus atlikti norint išstoti iš šios partijos. Todėl tikėtina, kad partijos steigėjų skaičius gali dar sumažėti.

2012 m. balandžio 30 d. Teisingumo ministerijoje gautas pakartotinis J. Burbos skundas, į kurį 2012 m. gegužės 23 d. pateiktas Teisingumo ministerijos atsakymas.

Apie steigiamos partijos pirmininko J. Burbos ir E. Masiulio tarpusavio nesutarimus jokių duomenų neturime. E. Masiulis į Teisingumo ministeriją su pareiškimais dėl šios partijos ar konkrečiai J. Burbos nėra kreipęsis.“

Būtų „Laisvas laikraštis“ paklausęs, būtų šią informaciją gavęs. Visuomet esu atviras visoms žiniasklaidos priemonėms. Kodėl nepaklausė? Turbūt todėl, kad šiam laikraščiui tiesa iš principo nėra įdomi.

Ir visgi, „Laisvas laikrašti“, ir visi, kurie po sakinį – kitą pamazgų išpylėte viename ar kitame forume, pasinaudodami vienos pusės pateikta pseudoinformacija, ar išdrįsite atsiprašyti?

Share

, , , ,

40 Responses to “„Laisvas laikraštis“ piktybiškai domisi tik pamazgų pilstymu, o ne tiesos paieška”

 • Nesvarbu parašė:

  jeigu jau apie tai kalbate, šiam laikraščiui didelis pasiekimas…
  Nežinau, kaip ten su Masiuliu, bet nebutina kreiptis i TM, užtenka pasikalbeti ir su bendrapartiečiu Šimašium, pasinaudoti telefonine teise! O kaip ten buvo ištiesu, vienas ministras težino 😉

 • antanas parašė:

  Čia gal ne į temą, bet su tokiu pluoštinių kanapių “įstatymu”… Mano nuomone, įstatymas nepraeis nei pro seimo komitetus, aišku jei sprendimas nebus politinis. Klausimas dar ar uzteks laiko svarstyti iki seimo kadencijos pabaigos 🙂

  • Remigijus Šimašius parašė:

   Kanapės, netgi pluoštinės, tikrai užnešusios yra dalį protų 🙂

   • antanas parašė:

    Įdomu kam tas įstatymas išvis reikalingas. Turbut kažkam reikia legalizuoti esamas nusikalstamas veikas, nes ir be įstatymo deklaruota, kad 2011m. užsėta 54 ha, o per šiuos metus planuojama užsėti 200 ha.
    Čia turbūt tik Lietuvoje tokia didelė tolerancija įstatymų nesilaikymams, pačiu aukščiausiu lygiu, t.y iš ŽUM…
    Kad leisti auginti turbūt niekam abejoniu nekyla, kad bent Baltarusija aplenkti šiuo klausimu, bet jei leisti tai nereiškia, kad betkaip, tik tam, kad pliusiuka prie geru darbu užsidėti.
    Betkuriuo atveju, gero poilsio kaime 🙂

 • Nesvarbu parašė:

  o kas nors bande jas suvartoti pagal paskirti? Gal tikrai stoga rauna, tiek niekas nebande. 🙂

 • Saule parašė:

  Teisingumo ministerija peržiūrėjo turimus dokumentus ir nustatė trūkumus, dėl kurių vykdyti teismo sprendimą nėra galimybių, kadangi nuo dokumentų Teisingumo ministerijai pateikimo dienos pasikeitė esminės aplinkybės
  Kazkaip idomiai cia ponas ministre issireiskete:) Turint omenyje komiska Burbos buda tikrai nemanau kad ten viskas buvo tvarkoje..bet…. cia visiems subjektams Lietuvoje suteikta teise nustatyti tuos esminiu aplinkybiu pasikeitimus kad butu imanomas teismo sprendimo nevykdtymas ar tik TM gali pati sau ja lieciancius sprendimus tas aplinkybes nusistatyt ?

  • Remigijus Šimašius parašė:

   Taigi viskas lyg ir išdėstyta TM specialistų pateiktoje medžiagoje. Kadangi dokumento klastojimo prokuratūra netyrė, tai kaip ir rektų jau užregistruoti, bet vat kad jau steigėjų nebėra tiek, kiek įstatymas reikalauja. Atsibudo krūvos žmonių, kurie užrašyti kaip steigėjai, bet sakosi, kad tokie nėra…

   • Saule parašė:

    Tai cia siaip turejo teismas atsizvelgti i tokias apilnkybes o ne TM specialistai varttyti apie neimanomuma vykdyti…Venskiene irgi nustate kad NENAUDOJANT PRIEVARTOS teismo sprendimo vykdymas neimanomas….nors be abejo prievartos juk nebuvo nei pirmam nei antram paemime 🙂 tai nustate “ekspertai “o tie kas mato savo akimis o ne klauso “ekspertu” tra neismaneliai ir teisines valstybes griovejai

 • 606 parašė:

  Savo pamokslą R.Šimašius baigia taip : „būtų „Laisvas laikraštis“ paklausęs, būtų šią informaciją gavęs. Visuomet esu atviras visoms žiniasklaidos priemonėms. Kodėl nepaklausė? Turbūt todėl, kad šiam laikraščiui tiesa iš principo nėra įdomi. Ir visgi, „Laisvas laikrašti“, ir visi, kurie po sakinį – kitą pamazgų išpylėte viename ar kitame forume, pasinaudodami vienos pusės pateikta pseudoinformacija, ar išdrįsite atsiprašyti?“.

  Tačiau J.Burba laukia pačio R.Šimašiaus atsiprašymo, ir sako, kad jau padavė Generalinei prokuratūrai skundą, reikalaudamas iškelti ministrui bylą dėl įtariamų nusikaltimų.

  „Teisingumo ministerija tyčia neregistravo AKP nei 2009 m., nei vėliau, – teigia J.Burba, – vėliau, 2009 m. spalį Teisingumo ministerijos viceministras organizavo mano nuvertimą nuo partijos pirmininko pareigų, suorganizavęs slaptą partijos suvažiavimą Raseiniuose. Vėliau to pačio Teisingumo ministerijos korumpuoto viceministro nurodymu nuo 2009 m. lapkričio iki 2012 m., buvo paduota apie 80 pareiškimų išstoti iš AKP, kad tyčia suardyti AKP kvorumą, net laimėjus teismus. Tai džiunglių lygis….Viceministras, eidamas ministro pareigas, darė man spaudimą, telefonu net 32 minutes įtikinėdamas mane, kad atsisakyčiau AKP partijos steigimo, arba rinkčiau parašus iš naujo, nes iškelsiąs man baudžiamąją bylą. Vėliau jie man iškėlė tą žadėtą baudžiamąją bylą, kad mūsų partijos neprileisti iki Seimo rinkimų. Vėliau ministerija tyčia neįregistravo AKP 2010-06-28 d. ir nevykdė teismo sprendimo. Žinodami, kad nelaimės, likus 1 dienai apskundė man palankų sprendimą aukštesniajam teismui. Ministerija iki šiol nevykdo Vyriausiojo administracinio teismo 2011-07-04 d. neskundžiamos nutarties įregistruoti Antikorupcinę Konstitucinę partiją, dar kartą siekdami neleisti jai dalyvauti Seimo rinkimuose“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos