Remigijus Šimašius

neBlogas laisviems ir atsakingiems žmonėms

Biokuro pirkimas su organinės korupcijos kvapeliu

Šildymo srityje vyksta bent du rimti pokyčiai:

1) Vyriausybė užsimojo pertvarkyti daugiau katilinių, kad jos galėtų naudoti pigesnį vietinį biokurą;

2) Dar ankstesnė Vyriausybė sukūrė tam pagrindą įteisindama biokuro biržą, kuri užtikrintų skaidresnę prekybą, mažesnes kainas, naujų rinkos žaidėjų atsiradimą.

Deja, dabar viskas sparčiai verčiama farsu. Pateiksiu kelis faktus.

Panašu, kad situacija ir kitur panaši, bet informaciją visų pirma gavau iš Tauragės, kurioje neseniai vyko savotiškas stebuklų laukas. Savivaldybei priklausanti šilumos įmonė prieš pat įdiegiant biokuro biržą nusprendė apsirūpinti biokuru ne per biržą, o keleriems metams į priekį iš vieno vienintelio tiekėjo. Konkurse sudalyvavo viena įmonė (kitos net negalėjo sužinoti apie konkursą, nes skelbimuose, kiek žinau, buvo „supainioti“ pirkimo kodai), ji ir laimėjo per 30 mln. litų vertės konkursą. Gal ir atsitiktinumas, bet šioji įmonė rėmė socialdemokratų partiją, kuriai priklauso ir jos plėtros vadovas – tą pačią, kuri valdo Tauragėje, tą pačią, kuriai atstovauja buvęs Seimo narys, o dabar šilumos tinklų direktorius Vaclovas Karbauskis.

Iš karto turiu atsiprašyti, kad kai kurie faktai be tikslių nuorodų, nes kartais žmonės sako, bet parašyti bijo. Kai kurie iš šių faktų verti Viešųjų pirkimų tarnybos detalaus tyrimo (atitinkamą informaciją jau nusiunčiau), kai kurie, ko gero, netgi prokuratūros (atitinkamą informaciją perduosiu).

Konkurencijos naikinimas – ilgalaikės sutartys. Pastebima tendencija prieš biokuro biržos veiklos pradžią sudaryti ilgalaikes sutartis biokuro pirkimui. Faktiškai perkami kiekiai netgi penkeriems metams, nors bandoma parodyti, kad tai tik trejiems metams. Tauragės pavyzdys, nors ir miglotas, tačiau labai iliustratyvus ir prie jo dar grįšime.

Gana keistai atrodo „kaip tyčia“ tik ką ilgalaikį pirkimą vykdžiusios įmonės direktoriaus, buvusio Seimo nario socdemo paverkšlenimai dėl biokuro biržos netinkamumo.

Vac­lo­vas Kar­baus­kis, UAB Tau­ra­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius:

„Ši­lu­mos tie­kė­jai, tu­rin­tys il­ges­nes nei vie­nų me­tų su­tar­tis ir at­sis­kai­tan­tys už me­ga­vat­va­lan­dę, da­bar bus va­ro­mi pirk­ti ku­rą bir­žo­je ir už ža­lia­vą mo­kė­ti pa­tys. Mo­kė­da­mi už me­ga­vat­va­lan­dę pa­ties nau­do­ja­mo ku­ro ne­aps­kai­to­me. Va­di­na­si, tu­rė­si­me įsi­gy­ti svars­tyk­les, la­bo­ra­to­ri­ją, ap­mo­ky­ti per­so­na­lą. Tai pa­pil­do­mos inves­ti­ci­jos. Ne­įsi­vaiz­duo­ju Sa­lia­mo­no, ku­ris vi­sa tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti per mė­ne­sį ar­ba du. Lė­šų to­kioms investi­ci­joms, be abe­jo, ga­li­ma pa­sis­ko­lin­ti, bet ne­gi kas de­ga, jei taip sku­ba­ma, ne­duo­da­ma lai­ko pa­si­rengti? Ga­lų ga­le juk rei­kės nu­trauk­ti vei­kian­čias il­ga­lai­kes su­tar­tis, o tai taip pat gre­sia di­džiu­lė­mis ki­tos ša­lies sank­ci­jo­mis, nu­ma­ty­to­mis su­tar­ty­je. Bū­tų na­tū­ra­lu ir lo­giš­ka nu­sta­ty­ti pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, prieš tai ap­ta­rus, kaip at­sis­kai­ty­ti su tie­kė­jais, su ku­riais jau yra su­da­ry­tos su­tar­tys, kiek lai­ko duo­da­ma pa­si­reng­ti,   įsi­reng­ti įran­gą, ap­mo­ky­ti per­so­na­lą ir pan. Vis­ką ga­li­ma da­ry­ti, bet ne­rei­kia lau­žy­ti ran­kų.”

Kad biokuro rinkoje ne viskas tvarkoje liudija ir ši gražiai pūvanti biokurui skirta medienos krūva netoli mano sodybos

Konkurencijos naikinimas – pirkimas iš vieno tiekėjo. Nors potencialiai biokuro srityje didelė konkurencija, kas matoma atskirose vietovėse (pavyzdžiui, Panevėžys po skandalų, kur yra keli tiekėjai), tačiau konkurenciją bandoma apriboti perkant visą kiekį iš vieno tiekėjo (pvz., Tauragėje, Varėnoje), kai kitiems tiekėjams vietos tiesiog nebelieka.

Neskaidrumas. Perkant nevengiama manipuliuoti. Tauragėje perkant biokurą keleriems metams į priekį kiti rinkos dalyviai nebuvo informuoti apie šį pirkimą (neatsitiktinai pasiūlymą pateikė tik viena įmonė), o oficialiai skelbiant informaciją, panašu, sąmoningai buvo netinkamai paskelbta žinia sukeičiant pirkimo kodus, kad biokuro tiekėjai skelbimų masėje tiesiog nepamatytų skelbto pirkimo konkurso. Dėl šių aspektų kaip tik ruošiuosi kreiptis į prokuratūrą.

Neskaidrumas derybose. Tam tikri faktai leidžia teigti, kad įsigalėjo praktika manipuliuojant derybomis po pirmųjų pasiūlymų visada leisti paskutiniam besiderančiam parduoti biokurą simboline suma mažesne kaina. Panašu, jog vienam dalyviui gali būti duodama žinoti, kokią kainą pasiūlė kiti. Kitiems gi neduodama galimybė dar sumažinti kainą.

Galimas favoritizmas. Visuose paskutiniuose didesniuose konkursuose, kur pasistengiama eliminuoti kitus, dėsningai gerai sekasi išskirtinai būtent socialdemokratus rėmusiai įmonei. Ne be reikalo jaunieji socdemai kviečiasi įmonės plėtros vadovą į savo renginius papasakoti apie energetinį saugumą.

 

 

Share

, , , , ,

19 Responses to “Biokuro pirkimas su organinės korupcijos kvapeliu”

 • xxx parašė:

  Labai šaunu, kad kažkas pagaliau ryžtasi pajudinti visą šitą korupcinį tinklą. Praktiškai visos savivaldybės ir su jomis susijusios įmonės dirba vadovaudamosios panašiais korupciniais principais. Panašių istorijų teko girdėti ir apie Plungės savivaldybės valdomss įmones. O visa tą ką aukščiau surašėte – tiesa, bent jau taip kalba tie, kurie dirba toje rinkoje. Tikiuosi, kad jums pavyks ko nors pasiekti ir ši iniciatyvai nesutrukdys aukščiau minėta partija, vis tik dideli pinigai sukasi šioje sferoje.

 • Nesvarbu parašė:

  Gaila, kad ne nuo Taurages rinkimines apygardos tamstele ir problema issprestum ir balsu ‘prisisaudytum’.
  Kokia nauda is birzos, jeigu rinkoje keli stambus zaidejai ir tie nuo Vilniaus energijos. Ir vidutine kaina paskaiciuojama pagal ju pardavimus. Ir mazieji nesugeba konkuruoti – kiekiai ne tie ir atvezimo kastai brangus. Neprivazinesi i Taurage simtus kilometru su mazais kiekiais is visos Lietuvos.

  • To Nesvarbu parašė:

   Teisingai! Geriau nieko nedarome ir visi kartu paverkšlename…
   Beje, pirmiausia siūlyčiau pasidomėti kas aplamai yra birža…

   • Nesvarbu parašė:

    Tai zinoma geriau paskundziam prokurorams ir pasireklamuojam Taurages kurjeryje.
    Siulyciau pasidometi, kaip kainu ir energetikos komisija nustato kainas biokurui..

  • Remigijus Šimašius parašė:

   Kitą nesvarbu įrašą ištryniau, nes anas jau akivaizdžiai teršė eterį.

   • Nesvarbu parašė:

    man irgi buvo kilus tokia moraline dilema ir abejone pries paleidziant i eteri. Gerai, kad issisprende tokiu budu.

    • Remigijus Šimašius parašė:

     Kitą kartą ne tik pagalvokit, bet ir padarykit.

     • Nesvarbu parašė:

      As megstu, kai bjaurius darbus uz mane padaro kiti. Ar ne tam, jus – valdzia, mes ir rinkome? (kad ir pagalvotu ir padarytu uz mus)…

 • Džiovina parašė:

  Viskas kas parašyta – gryna tiesa. Tik komentaras po nuotrauka gali būti netinkamas. Jeigu krūvai daugiau kaip du metai – tai tikrai kažkas negerai. Čia yra biokuro ruošimo technologija. Ištrauktos šakos gali būti džiovinamos 1 – 2 metus. Šakos turėtų būti pridengiamos specialia medžiaga, bet lietuviai gal ir nepridengė

  • Remigijus Šimašius parašė:

   Ačiū 🙂 Bus vasaros pabaigoje du metai. Čia tos didžiosios vėtros liekanos (pas mane sodyboje irgi nusiaubė…). Jei po teisybei, tai krūvos priežastis, greičiausiai, yra elementariai jos savininkų neūkiškumas (sprendžiant pagal tai, kaip su likusiu mišku tvarkosi…).

 • Dalius parašė:

  Kad biokuro rinkoje yra konkurencija – mitas. Oficialiai viena kontora užima daugiau nei 50% rinkos.. Toks reiškinys, mano nuomone, vadinamas monopolija.

  Nežinau situacijos Tauragėje (pasižiūrėjus į jų kainą.. neatrodo baisiai: mažesnė už vidurkį) ir negaliu komentuoti apie esamus ar nesamus ryšius… Bet praktika, kai atsiskaitoma už “MWh” yra įdinga. Tokiu atveju ne tik nėra žinoma, kiek kuro buvo suvartota, bet ir nėra jokių paskatų gerinti naudojamų įrenginių efektyvumą.

  P.S. biokuro transportavimas vis dar nėra reguliuojamas kainų komisijos ?

  • Remigijus Šimašius parašė:

   Ta praktika už MWh man irgi keista atrodo… O dėl kainų – žinau kad nėra išskirtinė ten kaina. Bet kiti dalykai kelia rimtų įtarimų. Nesuprantu, kaip perkant penkeriems metams galima nesirūpinti, kad neatsirastų daugiau nei vienas konkurso dalyvis…

 • dar ta pačia tema parašė:

  Na…. Kiek Tauragės šilumos tinklai buvo progresyvūs vadovaujant D. Simaičiui, tiek dabar ….. korupciniai… Įstegta šešiolika etatų (nuo V. Karbauskio darbo pradžios) o tinklalapio prižiūrėti nėra kam… Šiaip jau matyti, kad į puslapį sukišti neblogi pinigai, puslapis geras, bet…
  Pvz, buvo išjongtas šilto vandens tiekimas miestui… Puslapyje – nei žodžio…. Buvo įjungtas šilto vandens tiekimas miestui….. Puslapyje nei žodžio…. Paskutinė naujiena – reportažas iš miesto šventės….. šilumos tinklų puslapyje….. Juk labai tai aktualu vartotojams, ar ne??

  • Remigijus Šimašius parašė:

   Ačiū. Taiklu ir liūdna. Na, bet jei kai kurie incidentai atveria akis, tai gali būti ir į naudą.

 • dar ta pačia tema parašė:

  Atveria…… ir kas iš to??? Kaip Kainų ir Energetikos komisija tvirtina tarifus, į kuriuos įkalkuliuojama per porą metų 16 naujai įkurtų etatų (Tauragės Žinios Nr.22 (180) jei šilumos vartotojų nedidėjo???
  Kam reikalingas toks “reguliavimas”??? Ar nereikėtų šiame reikale siekti tik didesnės konkurencijos?
  Nes tik privatus kapitalas ir tikra konkurencija gali ženkliai sumažinti kainas, o ne toks “reguliavimas” per porą metų leidžiantis susodinti nieko neveikiančius reikalingus ružavos partijos klapčiukus..

 • Nesvarbu parašė:

  Net pridurciau. Valio…

 • dar ta pačia tema parašė:

  Ir dar…. Monopolistinės šilumos tiekimo sistemos neišgelbės ir neatpigins jokios renovacijos… masinės ar pavienės…. ( jei neįvertinti darbo rinkos pagyvėjimo statybinėse organizacijose, etc) Trumpuoju laikotarpiu šilumą taupantiems namams šiokia tokia nauda bus…. Ilguoju laikotarpiu renovacija (esant dabartiniam reguliuojamam šilumos šilumos tiekimo modeliui) neatneš šilumos vartotojui jokios naudos. Nes niekas neprivers monopolinio šilumos tiekėjo norėti mažiau pajamų ir pelno…….. Ar “otkatų” iš tokių konkursų, kaip Tauragėje.. Išgelbėti ir atpigininti gali tik šilumos tiekėjų skaičiaus didėjimas ir realios konkurencijos atsiradimas… Ir tik tuomet galėtų pasiteisinti renovacija…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos